Grundejerforeningen Arnakkegård

Nyhedsbrev december 2017

Ordinær generalforsamling 2018

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 4. april 2018 kl. 19 i Vipperødhallens mødelokale.

I henhold til vedtægtens § 9, skal forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts 2018.

Eventuelle forslag skal sendes som et dokument vedhæftet en mail til formanden.

Bestyrelsen har en ambition om sammen med dagsordenen at kunne medsende alle forslag, herunder forslag fra bestyrelsen samt bestyrelsens beretning.

Alle medlemmer får derved mulighed for at sætte sig ind i det samlede materiale, inden vi skal drøfte det på generalforsamlingen.

Belysning på stien langs højen og kælkebakken

Den del af stien, der løber fra højen og ned langs kælkebakken er meget dårlig belyst. Samtidig er den strækning af stien ret stejl, hvilket sammen med den dårlige belysning gør det risikabelt at færdes på strækningen.

Efter positiv kontakt med kommunen, bevilger kommunen nu en ekstra lygtepæl til opsætning på den dårligt belyste strækning. Kommunen afholder udgiften til pæl, armatur og nødvendigt grave/kabel-arbejde.

Det er aftalt med kommunen, at der anvendes det såkaldte københavner-armatur, der ikke blænder (samme type som for enden af Arnakkegårds Allé). Der skal således også skiftes til københavner-armatur på den eksisterende lygtepæl oppe ved højen. Udgiften til dette ene armatur afholdes af grundejerforeningen.

Entreprenøren, seas-nve oplyser, at det samlede lys-projekt forventes færdigt i slutningen af februar 2018. Med forbehold for vejr og vind.

Andre projekter

Følgende projekter er enten allerede for nylig gennemført, eller gennemføres i den nærmest kommende tid.

Affaldsbeholdere

Der er anskaffet to affaldsbeholdere til henholdsvis borde/bænke-sættet på højen og til udskiftning af eksisterende åbne affaldsstativ på legepladsen. Der er tale om beholdere i et godt design og med god holdbarhed. Beholderne fastgøres på deres placeringer.

Fliser under det lille borde/bænke-sæt på legepladsen

Der lægges fliser for at gøre oplevelsen mere behagelig og for at gøre det nemmere at holde arealet under borde/bænke-sættet.

Fældning af nåletræet ved legepladsen

Dette sker for at skaffe mere lys og sol til legepladsen.                                                                                                                           

Tørlægning af vand/mudder-huller på ”hestestien”

Ved udløbet af Langholm og Maglestenen er der på stien nogle ubehagelige vand/mudder-huller, som er vanskelige at passere.

Gartneren vil forsøge at tørlægge de to steder ved etablering af nogle mindre nedsivnings-faskiner.

Mindre beplantning på højen

Der er på skråningen ned mod A 31 foretaget en mindre stedsegrøn beplantning med henblik på at skærme for indblik ned mod ejendommens gårdhave.

Alle ønskes en god jul og et godt nytår  

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Formand:          Richard Andersen, A 39, richard.andersen12@gmail.com Tlf. 5917 3939

Næstformand: Mads Thisted, L 15, mt@thistedhuse.dk  Tlf. 2774 4200

Kasserer:           Steen Rønnengart, A 27, steen@roennengart.dk  Tlf. 5911 0116

Medlem:             Marianne Dyhr Pedersen, A 44, mdyhr@post1.dansknet.dk  Tlf. 2929 5713

Medlem:             Mads Lindelof, A 35, mads.lindelof129@gmail.com  Tlf. 2033 4232