CaseNo17-6716_28.03.2019_Benyttelse af matrikel 20a til afgræssende dyrehold ved Tempelvej 14

Brev fra Holbæk vedr. annulleret dispensationsansøgning.