Privat område I/S Arnakkegårds Alle

I 1999 købte 19 ejendomme på den sydlige side af Arnakkegårds Alle 3,6 ha jord til naturområde for ejerne.

Det er nr. 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,48 og 50.

Adgang til området sker fra de enkelte ejeres ejendom

eller fra sti mellem nr. 6 og 8,

hvor der er opsat skilt med privat område.

Adgang for andre end ejerne er i.h.t. Naturbeskyttelseslovens kap. 4,§24:

Herfra skal særligt nævnes adgang fra kl. 7.00 til solnedgang og at hunde SKAL føres i snor.

Skel markering mod syd er hvor græsmarken slutter. Mod øst er det hegnet til engen.

Øvrige oplysninger kan indhentes hos Ole Bjørk,

Arnakkegårds Alle 32, ole.bjrk@gmail.com eller på tlf. 20294679.