2009
Traditionen tro er der Sct.Hans bål
på " Højen"