1975.

Vinter-udsigt fra Langholm mod fjorden
og " Ørnereden".